O programie

GoodGame Program umożliwia przeprowadzenie pełnych obserwacji statystycznych podczas meczu koszykówki. GoodGame został‚ zaprojektowany pod kontem optymalnej obsł‚ugi tak aby każde zdarzenie na boisku można było możliwe jak najszybciej, najsprawniej oraz najdokł‚adniej opisa±‡ przy możliwie najmniejszym nakł‚adzie pracy. Wiele zdarzeń„ maj±…cych miejsce podczas wykonywania statystyk został‚a zautomatyzowane w sposób możliwie najbardziej oszczędzaj±…cy czas i nakł‚adu sił‚ opisuj±…cego, którego podczas wykonywania obserwacji jest bardzo mał‚o. Peł‚ne obserwacje statystyczne mog±… wykona±‡ bez problemu 2 osoby ( jedna osoba dyktuj±…ca druga obsł‚uguj±…ca program). Program posiada wbudowany moduł do prowadzenia całej ligi (tabele, zestawienia, statystyki indywidualne)

GoodGame (ver. 2.2.1.299) z 17 lipca 2016


Gł‚ówne zalety programu:

- obsł‚uga programu jak i wydruku statystyk dostępa w 2 jęzkach ( polski, angielski)
- dostępnoł›±‡ szerokiej gamy statystyk oraz zestawień„ standardowa tabela podsumowuj±…ca + statystyka indywidualna - EVALUATION, graficzne przedstawienie skutecznoł›ci obydwu drużyn, graficzne statystyki indywidualne każdego zawodnika, wykresy skuteczno¶ci drużyn, dwa rodzaje porównań„ Zestawienie 1 oraz Zestawienie 2 m. in. iloł¶ci±‡ punktów zdobytych przez drużynę z kontry, z trumny, zdobycze punktowe pierwszych pi±…tek jak i zmienniów obydwu drużyn, najwiza przewaga drużyny w meczu oraz największa ucieczka (run) ( ich wielkoł›±‡ oraz kwarta wyst±…pienia), maksymalne czasy druzyn bez kosza, największa ilo¶ci›±‡ niecelnych rzutów, ilo¶ci±‡ remisów, przydatno¶ci›±‡ poszczególnych zawodników. Kolejnymi dostępnymi statystykami s±… zestawienie najlepszych zawodników w poszczególch statystycznych , pełen przebieg meczu (Akcja po Akcji) oraz szczegółowe decyzje podejmowane przez sędziów dotycz±…cych m.in. przewinień„ b±…dz strat. Istenieje również możliwo¶ć obejrzenia zestawienia statystycznego każdej druzyny z poszczególch kwart I II III IV w raz z topologiami rzutowymi drużyn z danej kwarty. - możliwo¶ć wydrukowania statystyk w każdej fazie spotkania z poziomu przegl±…darki jak i specjalnie przygotowanego panelu drukowania   Panel 1    Panel 2
- możliwo¶ć‡ przerwania i wznowienia meczu w dowolnie momencie (np. przerwanie meczu po lub w trakcie 2 kwarty i dokoł„czenie go np. następnego dnia)
- obsł‚uga programu zoptymalizowana pod względem funkcjonalnoł›ci - do obsł‚ugi programu w peł‚ni wystarcz±… dwie osoby
- możliwo¶ć indywidualnej konfiguracji skrótów klawiszowych niezbędych do szybkiej obsł‚ugi programu
- generowane statystyki s±… zapisywane w formacie umożliwiaj±…cym umieszczenie ich na stronie internetowej bezpoł›rednio po wygenerowaniu (html)
- możliwo¶ć dodawania oraz edytowania drużyn ,sędziów, komisarzy spotkań„ oraz rodzaju rozgrywek, a także godziny rozpoczęcia spotkania
- możliwo¶ć ustawiania oraz zmian dł‚ugoł¶ci kwart oraz dogrywek
- możliwo¶ć cofnięcia dowolnej ilo¶›ci zdarzeł„ które wyst±…pił‚y na boisku (kombinacja klawiszy CTRL+Z lub wcił¶nięcie przycisku Cofnij) - cofa jedno ostatnie zdarzenie
- szereg opcji programu oprogramowane z duchem gry, (automatyczna zbiórka po niecelnym rzucie czy automatyczny blok strata - przechwyt) co umożliwia przeprowadzanie statystyk
- przebieg oraz statystki z meczów przechowywane s±… w plikach XML-owych co umożliwia swobodne analizowanie danych z meczu oraz daje możliwo¶ć dopisania odpowiedniego oprogramowania czy też parsera w zależnoł›ci od potrzeb klienta przez niezależnych programistów> - możliwo¶ć dostosowania oraz rozbudowy oprogramowania w zależnoł›ci od potrzeb
- dopisano moduł‚ generuj±…cy wszystkie najwazniejsze zestawienia i klasyfikacje indywidualne zawodników oraz drużynowe z wybranych meczów turnieju) takich jak tabela koł„cz±…ca drużyn turnieju, klasyfikacje najlepiej rzucaj±…cych, zbieraj±…cych, asystuj±…cych (sumy i ł›rednie) oraz wiele innych zestawieł„ podsumowuj±…cyh
- po każdej kolejce spotkań (lub cze¶ci zesonu) można wygenerować zestawienie The Best of

Strona startowa | O Nas | GoodGame | Download | Galeria | Media| Statystyki| Kontakt
(C) 2016 Lukasoft. All Rights Reserved stat4u
Designed by Anvision Web Templates & Webdesignfinders.net